Sari la conținut

Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH) este o federație internațională de asociații non-profit, identificată ca ONG cu statut special în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU). Fondată pe principiile cavalerismului, OSMTH păstrează, etalează și promovează valorile etice și morale ale Ordinului Cavalerilor Templieri medievali.

OSMTH se adaptează continuu la complexitățile lumii moderne, dar angajamentul față de aceste valori rămâne neschimbat. Organizația depune toate eforturile pentru a etala moștenirea Templierilor, promovând idealurile atemporale ale onoarei, compasiunii, căutării adevărului și solidarității cu semenii noștri.

Prin apartenența la ONU, prin colaborarea cu alte organizații neguvernamentale și cu ajutorul membrilor săi din peste 40 de țări, OSMTH se implică și contribuie atât la promovarea păcii la nivel internațional cât și la susținerea spiritualității și credinței religioase în țările noastre și în comunitatea globală.

Ordinul atrage membri din diverse domenii ale societății, inclusiv oficiali guvernamentali, diplomați, clerici, medici, artiști și avocați, toți împărtășind angajamentul față de serviciul voluntar și susținând activitățile OSMTH în funcție de abilitățile și resursele lor individuale.

Pagina oficială a OSMTH poate fi accesată folosind https://osmth.org/