Sari la conținut

REGULA MODERNĂ

Regula de viață a Ordinului Modern (Regula Moderna) pentru Membrii săi, așa cum a fost aprobată de Marele Capitul Magistral la data de 2 octombrie 2015 în Köln, Germania, pentru a fi folosită în Ceremoniile și Ritualurile Internaționale ale OSMTH.

Capitolul 1: Despre Templu și serviciul său

Amintește-ți că ești un Templier, un moștenitor al „Sărmanilor Cavaleri ai lui Hristos și ai Templului lui Solomon”, denumit astfel deoarece primul sediu al respectabilului nostru Ordin a fost în incinta Templului din Ierusalim.
Meditează în permanență asupra cuvântului „Templu” și a însemnătății sale. După cum scrie în Sfintele Scripturi:
Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele mele.
Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui.
(Psalmul 27; versetul 4)

Capitolul 2: Despre Credință și rugăciune

În cadrul Ordinului nostru vei întâlni Frați și Surori de toate naționalitățile și confesiunile. Recunoaște cu bucurie:
Deci, dar, nu mai sunteți străini și locuitori vremelnici, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu,
Zidiți fiind pe temelia apostolilor și a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos.
Întru El, orice zidire crește ca să ajungă un locaș sfânt în Domnul
(Epistola către Efeseni a Sf. Apostol Pavel; cap. 2; versetele 19-21 )

Urmărește educația spirituală în căutarea ta de Dumnezeu și fă-ți timp zilnic pentru rugăciune și meditație.

Capitolul 3: Despre disciplină

Principiile vieții, stabilite de Sfântul Bernard de Clairvaux în Regula originală, de a avea grijă de corp, minte și suflet, sunt încă valabile și în zilele noastre.
Mulțumind Domnului pentru toate darurile primite, rezistă tentației și învață să fii stăpânul propriului corp. Lucrează cu bucurie, dar nu crede că succesul material este, în sine, scopul acestei vieți pământești.

Capitolul 4: Despre lupta Cavalerului

Fie ca mantia albă să îți reamintească permanent că luptăm împotriva intoleranței, ipocriziei și ignoranței, iar Crucea roșie a Ordinului să îți reamintescă întotdeauna că trebuie făcute sacrificii;
Căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutații, care sunt în văzduhuri.” 
(Epistola către Efeseni a Sf. Apostol Pavel; cap. 6; versetul 12)

 

Ridică-te pentru cei slabi și pentru toți cei care au nevoie de ajutorul tău. Pentru a trăi o viață cu adevărat cavalerescă, săvârșește fapte bune fără așteptarea unei recompense; și vei fi un exemplu pentru noi toți, ca un stâlp al Templului.6

Capitolul 5: Despre Frăție

Amintește-ți permanent că stai mereu alături de Frații și Surorile tale, fiindcă împreună cu tine trudesc sub același steag. Ascultă-i pe mai-marii tăi şi cinsteşte-L pe Iisus Hristos prin ei. Toţi avem un singur Domn, pe Iisus Hristos şi toţi suntem Fraţi și Surori. Fii răspunzător față de Frații tăi, față de Surorile tale,  ajută-i și slujește-i, fiindcă și Dumnezeu te va întreba într-o bună zi: „Unde este Fratele tău? Unde este Sora ta?

 Profită de comunitatea internaţională a Ordinului, comunică cu Fraţii şi Surorile tale şi vizitează-i ori de câte ori ai ocazia.